แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ระบบการชำระเงิน

ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลการชำระเงิน : โทร. 0-2283-5170, 0-2283-6898 Email: DMD-PymtDataT@bot.or.th