ข้อมูลแบบสำรวจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์ภาพรวมทางเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายการเงินของประเทศ​

ติดต่อสอบถาม

ส่วนสถิติภาคต่างประเทศ : โทร. 02-283-5165, 02-283-5946 Email: ExtSectorStatDiv@bot.or.th