​เศรษฐกิจไทยจะไปต่อ ต้องก้าวข้ามเลขศูนย์

ดร.ดอน นาครทรรพสายนโยบายการเงิน