​พลิกวิกฤตยานยนต์ไทยด้วยการยกระดับทักษะแรงงาน

ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และนักวิจัยเครือข่าย CU-ColLarดร.ชฎาธาร โอษธีศวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และนักวิจัยเครือข่าย CU-ColLaRDownload PDF