​สัญญาใจทำได้แค่ไหนภายใต้กฎหมายวินัยการคลังใหม่?

Download PDF