​ส่องแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความท้าทาย

Download PDF