ประเด็นชวนคิด: อยู่อย่างไรกับกระแสทุนจีน ?

ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ | ส่วนศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ รวบรวมโดย ธนพร ตั้งตระกูล [Regional Insight ฉบับที่ 14/2562]

06 ต.ค. 2566

china capital 01
china capital 02
china capital 03

 

“บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย”

.

.

.