​หนังสือมหามงคลในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คงไม่มีหนังสือชุดใดจะทรงคุณค่าและน่าแนะนำไปกว่า หนังสือเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 เล่ม โดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว้อย่างครบถ้วน ทั้งยังรวบรวมภาพหายากในพระราชพิธีฯ ให้ได้รับชม


หนังสือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
และ “The Royal Coronation Ceremony” โดย กระทรวงวัฒนธรรม

 

เนื้อหาเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมตามโบราณราชประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีความสำคัญในการถวายพระเกียรติยศ อาทิ ความเป็นมาของพระราชพิธีฯ ลำดับขั้นพระราชพิธีฯ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมพระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 1 - 9 และบันทึกลำดับขั้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงภาพหาชมยากในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลายรัชกาล

 

 


หนังสือ “ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

หนังสือที่รวบรวมบทความอันเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 เรื่อง จากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ซึ่งแต่ละบทความมีเนื้อหาว่าด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งอดีต รวมถึง “เครื่องต้น” หรือเครื่องใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกแต่ละชิ้น

 

หนังสือ “ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
โดย กระทรวงวัฒนธรรม

 

          หนังสือสำคัญที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ความหมายความสำคัญของพระราชพิธีฯ พระราชพิธีในสมัยต่าง ๆ แต่ครั้งอดีต และหมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตามประกาศสำนักพระราชวัง และเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาทิ รายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง และสถานที่ทำน้ำอภิเษก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครฯ

 

ท่านสามารถติดตามอ่านหนังสือชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้ง 4 เล่มได้ที่ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. หรือดาวน์โหลดฉบับออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่ 

www.m-culture.go.th

 

 

>> ดาวน์โหลด PDF Version

>> อ่าน e-Magazine