พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10

ที่ทรงมีต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

 

สำหรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงปลื้มปิติยินดียิ่ง ในวาระมหามงคลที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10 ที่ทรงมีต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา 

 

ก้าวแรกกับความมั่นคงขององค์กร

ในปี 2488 ธปท. ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ วังบางขุนพรหม ต่อมา เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและขอบเขตงานกว้างขวางขึ้น พนักงานมีจำนวนมากขึ้น จนอาคารเรือนไม้ชั่วคราวที่ใช้เป็นที่ทำงานมีสภาพทรุดโทรมและคับแคบ จึงมีแนวคิดก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่เพื่อให้เหมาะสมสำหรับประกอบกิจการธนาคารกลางและรองรับจำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2520 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร 2 ในปัจจุบัน) เพื่อให้อาคารแห่งนี้มีความมั่นคง ถาวร ให้พนักงานที่ทำงานในอาคารแห่งนี้ทำงานได้อย่างเป็นสุขและร่มเย็น ภายหลังเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโรงพิมพ์ธนบัตร ยังความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแก่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย  

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนขึ้นทรงราชย์ ธปท. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ชนิดราคา 100 บาท ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นจำนวน 10,000,000 ฉบับ

ธนบัตรด้านหน้ามีลักษณะทั่วไป สี และขนาด เช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 15 (ปรับปรุง) ส่วนภาพธนบัตรด้านหลัง เชิญพระสาทิสลักษณ์ ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อยและสายสะพายแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็นภาพประธาน โดยมีภาพพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นภาพประกอบ โดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่มีพระสาทิสลักษณ์ปรากฏอยู่ในธนบัตรของไทย

 

ธนบัตรชุดแรกแห่งรัชสมัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ธนบัตรชุดแรกในรัชสมัยที่ 10 หรือธนบัตรแบบ 17 เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปภายใต้แนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข นำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์และสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมือง

 

โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยกำหนดวันอันเป็นมงคลยิ่งสำหรับนำธนบัตร 3 ชนิดราคาแรก คือ 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2561 และอีก 2 ชนิดราคา คือ 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การพิมพ์ธนบัตรของไทยที่สามารถพิมพ์และนำธนบัตรใหม่ออกใช้ได้ครบทั้ง 5 ชนิดราคาภายในปีเดียว

 

ภาพด้านหน้าของธนบัตรทุกชนิดราคา ได้เชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธาน และภาพด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามลำดับรัชกาล มาเป็นภาพประธาน พร้อมภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย มาเป็นภาพประกอบ

สำหรับภาพประธานด้านหลังของธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีภาพประกอบคือ พระสาทิสลักษณ์ขณะทอดพระเนตรแผนที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ วัดพระพุทธ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2544 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งสะท้อนถึงการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท ยังได้รับรางวัล The Best Banknotes Award ระดับนานาชาติจากการออกแบบที่โดดเด่น และมีนวัตกรรมต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยอีกด้วย

 

ทั้งหมดนี้คือ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดเวลามากว่า 4 ทศวรรษ

 

>> ดาวน์โหลด PDF Version

>> อ่าน e-Magazine