พระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ประธานคณะกรรมการ ธปท. นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ธปท. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาว ธปท.

ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นในวาระครบ 75 ปีของการสถาปนา ธปท. และเริ่มเปิดให้บริการในปี 2561 โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะที่มีชีวิต (Living Learning-hub) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาหาความรู้ ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ชมนิทรรศการ ประชุม และทำกิจกรรมหลากหลายประเภท รวมกว่า 8 หมื่นคน นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์ ธปท. ภายในศูนย์การเรียนรู้ยังได้รับรางวัล Museum Thailand Awards ด้านเศรษฐกิจการเงินจากสถาบัน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในปี 2561

การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปีติและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาว ธปท. อย่างเป็นที่สุด