​ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อบันทึกพระราชพิธีอันสำคัญไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ธนบัตรที่ระลึกชุดนี้มี 2 ชนิดราคา ประกอบด้วยชนิดราคา 1000 บาท จัดพิมพ์จำนวน 10 ล้านฉบับ และชนิดราคา 100 บาท จัดพิมพ์จำนวน 20 ล้านฉบับ มีกำหนดนำออกใช้พร้อมกันในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีของการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งถือเป็นวันเสร็จสิ้นพระราชพิธีโดยครบถ้วนสมบูรณ์


ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 1000 บาท


มีรูปทรงแนวตั้ง สีโดยรวมเป็นสีเหลือง ขนาดกว้าง 127 มิลลิเมตร และยาว 181 มิลลิเมตร โดยผลรวมของตัวเลขขนาดธนบัตรแต่ละด้านเท่ากับ 10 สื่อความหมายถึง พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ภาพด้านหลังธนบัตรเป็นภาพลำดับขั้นตอนสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จัดวางร้อยเรียงภายในโครงตัวเลขไทย "๑๐" เพื่อแสดงถึงการเข้ารับตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ เริ่มจากภาพการเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลำดับพิธีการสำคัญในพระบรมมหาราชวัง จนถึงภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค


ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท

มีขนาดและลักษณะโดยรวมเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 17 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน โดยปรับโทนสีโดยรวมให้เป็นสีเหลืองทอง ภาพด้านหน้าธนบัตรเปลี่ยนลวดลายบางส่วน อาทิ เปลี่ยนลายดอกห้ากลีบที่เบื้องขวาของพระบรมสาทิสลักษณ์เป็นลายดอกพิกุล สำหรับภาพด้านหลังธนบัตรเป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี ภาพการเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และภาพพสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล


ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงและลักษณะพิเศษ

ธนบัตรที่ระลึกทั้ง 2 ชนิดราคาได้นำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงอันทันสมัยที่ใช้อยู่ในธนบัตรแบบปัจจุบัน (แบบ 17) มาใช้ในการออกแบบ เช่น ลายน้ำที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ หมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเคลื่อนไหวได้ หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี รวมถึงหมึกพิมพ์พิเศษที่จะเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง เพื่อให้เทคโนโลยีผสมผสานกับการเล่าเรื่องผ่านลวดลายบนธนบัตรอย่างเหมาะสมและงดงาม