.

BOT MAG 2-62

Editor’s welcome

 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ตามที่สำนักเลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 นี้ ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งพสกนิกรชาวไทยทั้งปวงอย่างยิ่ง

bot mag 62-2
Financial Wisdom
 

Sustainable Shopping ความสุขที่ Never Ending ของสายชอป

 

หากต้องตอบคำถามที่ว่า "ชอปอย่างไรให้เงินไม่หมด" หลายคนคงจะตอบไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไร หรืออาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ชอปแล้วจะมีเงินเหลือ ลองให้จินตนาการกันเล่น ๆ ว่าวันนี้จะไปชอปปิง แน่นอนว่าคงจะมีของหลากหลายรายการที่เคยเล็งไว้ผุดขึ้นมาในหัวมากมาย ไม่รวมของที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อตั้งแต่แรกในทำนอง Impulse Spending ที่มีเงินเท่าไหร่ก็คงจะหมดเท่านั้น เพราะความต้องการของคนเรามักไม่มีที่สิ้นสุด

sustainable shopping