เตรียมความรู้เพื่อก้าวสู่การทำธุรกิจและลงทุนดิจิทัล

books

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน การทำธุรกิจและการลงทุนจึงต้องก้าวไปสู่มิติใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น หนังสือทั้งสามเล่มที่จะแนะนำในฉบับนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้ถึงการปรับตัวทางธุรกิจ เพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลง และคู่มือสร้างความเข้าใจในการลงทุนยุคใหม่ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล

book1

Digital Transformation 

ยุทธศาสตร์ธุรกิจยุคใหม่ 

 

โดย รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

 

ฉายภาพถึงกระแส digital disruption ที่ทำให้ธุรกิจแบบเดิมล้มหายตายจากไป สู่การทำ digital transformation เตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือกับความผันผวนในโลกดิจิทัล พลิกโฉมธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้ AI และ big data เพื่อสร้างความได้เปรียบ

book2

Digital Transformation Canvas 

โมเดลทรานฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

 

โดย  ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 

 

คู่มือเปลี่ยนวิธีคิดการทำธุรกิจสู่การเป็น digital business ปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับระบบนิเวศทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างความสามารถใหม่ด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงโอกาสการเติบโต ปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง Digital Transformation ตั้งแต่หลักการ แนวคิด กระบวนการธุรกิจ 9 ขั้นตอน ผ่าน digital transfomation canvas พร้อมกรณีศึกษาของธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs และสตาร์ทอัป

book3

Digital Asset Investment 101

จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล

 

โดย พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว

 

คู่มือท่องโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ช่วยสร้างความเข้าใจตัวแปลสำคัญสำหรับโลกยุคเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เงินดิจิทัลในปัจจุบัน

 

ผลงานร่วมของ 2 ผู้เขียนรุ่นใหม่ที่เข้าใจ Digital Asset อย่างลึกซึ้ง เจาะลึกตั้งแต่ความเป็นมา ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล การวิเคราะห์มูลค่า สไตล์การลงทุน และทิศทางอนาคตของเทคโนโลยีทางการเงิน