พัฒนาเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

แนะนำหนังสือ 3 เล่ม พัฒาเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

 

ภายในอนาคตอันใกล้นี้ วิธีการทำงานจะเปลี่ยนไปอีกนับครั้งไม่ถ้วน หนังสือทั้ง 3 เล่มที่แนะนำในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ ฉุกคิด และทบทวน ถึงการพัฒนาตนเองและการทำงาน สำหรับยุคต่อไปที่ความแน่นอนเพียงอย่างเดียวคือ "ความไม่แน่นอน"

 

HUMANOCRACY โมเดลการทำงานแบบใหม่ที่หัวใจคือ "คน" โดย แกรี่ ฮัมเมล, มิเคเล ซานีนี่


Humanocracy

 

บอกเล่าแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วยการวาง "คน" เป็นศูนย์กลาง ชวนละทิ้งการทำงานที่มีโครงสร้างอำนาจเบ็ดเสร็จ มีกฎระเบียบน่าอึดอัด และการเมืองที่เป็นพิษ ให้อำนาจการตัดสินใจกับคนที่อยู่บนสุด สู่การทำงานที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คน กระจายอำนาจไปสู่คนทำงานในระดับปฏิบัติการ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งกรณีศึกษาขององค์กรต่าง ๆ ที่ไม่จำกัดเพียงบริษัทเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อให้เห็นภาพการปรับปรุงการทำงานที่สามารถดึงศักยภาพของคนทำงานได้ดียิ่งขึ้น เกิดบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ กระทั่งสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตต่อไปได้

 

THE 21 IRREFUTABLE LAWS OF LEADERSHIP กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ โดย จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์


กฏ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้

 

ผลงานของนักเขียนขายดี พ่วงด้วยบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ กับหนังสือที่รวบรวมกฎ 21 ข้อที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและยกระดับความสามารถในการเป็นผู้นำให้กับทุกคน
          

เนื้อหาแต่ละบทแจกแจงกฎแต่ละข้ออย่างละเอียด พร้อม checklist ที่จะช่วยให้ผู้อ่านประเมินตัวเองว่าสามารถปฏิบัติตามกฎแต่ละข้อได้ในระดับใด เพื่อนำกฎไปประยุกต์ใช้ขัดเกลาทักษะการเป็นผู้นำในแบบฉบับที่เหมาะสมกับตัวเอง

 

FIND YOUR WHY คู่มือค้นหา "ทำไม" ที่แท้จริงของคุณ โดย ไซมอน ซิเนก, เดวิด มี้ด, ปีเตอร์ ด็อกเกอร์


FIND YOUR WHY

 

ภาคปฏิบัติของ START WITH WHY หนังสือขายดีของไซมอน ซิเนก ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาทบทวนทุกสิ่งที่ทำ ในขณะที่หนังสือจะมาบอกเล่าขั้นตอนการนำแนวคิดนั้นไปใช้งานจริง เติมเต็มคำตอบ "อย่างไร" ให้กับ "ทำไม"

คู่มือการค้นหา "ทำไม" เล่มนี้ ชวนผู้อ่านค้นหาจุดมุ่งหมายของตัวเอง-ทีมงาน-องค์กร โดยเริ่มจากปูพื้นแนวคิดเรื่อง "ทำไม" ตามด้วยภาพรวมของกระบวนการค้นหาจุดมุ่งหมาย เจาะลึกขั้นตอนของกระบวนการอย่างละเอียด แนะนำการเตรียมตัวให้พร้อมกับการค้นหาจุดมุ่งหมาย วิธีการเปลี่ยนจุดมุ่งหมายให้เป็นความจริง ไปจนถึงการแบ่งปันจุดมุ่งหมายกับผู้อื่น เพื่อพบกับผลลัพธ์สำคัญคือ การใช้ชีวิตในทุกมิติอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

สามารถอ่านหนังสือทั้ง 3 เล่มได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย