สัมมนาวิชาการ ภาคเหนือ ประจำปี 2565

14 พ.ย. 2565

"Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ"

 

 

สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

2565-talk-with-gov
2565present1

เสวนาหัวข้อ  สู่อนาคตธุรกิจยุคใหม่ ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน

 

    2565-talk

    .

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

    0 5393 1166

    งานเศรษฐกิจสำนักงานภาคเหนือ