สัมมนาวิชาการภาคใต้ ประจำปี 2562 
"แลโลกเปลี่ยน ปักษ์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสำเร็จ"

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท. สภต.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 หัวข้อ “แลโลกเปลี่ยน ปักษ์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสำเร็จ” ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคใต้

0 7443 4890

FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th