เงิน​อิเล็​กทรอนิกส์ (e-Money)

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เกิดจากการเติมเงินหรือโอนเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Wallet เช่น e-Wallet แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

 

e-Money ทำอะไรได้บ้าง

emoney1

 e-Wallet แอปพลิเคชัน

การใช้งาน e-Wallet จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการลงบนสมาร์ตโฟน จากนั้นจะต้องลงทะเบียน และยืนยันตัวตนก่อน จึงจะสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ บน e-Wallet ได้

 

 

e-wallet

ข้อดีของการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์

 

emoneybenefit

 

ข้อควรระวังในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์

 

emoneyprotect