ชุดความรู้ทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน

หรือพนักงานในสถานประกอบการ

image

 

สำหรับวิทยากรทางการเงินประจำหน่วยงาน (Fin. Trainer) สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป

 

ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของ GDP และความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินของคนไทย ทั้งในเรื่องการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการหนี้ สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการ และการป้องกันตนเองจากภัยการเงินต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และพร้อมเผชิญวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ ทั้งในด้านของจำนวนที่มีมากที่สุดในประเทศและยังเป็นเสาหลักของครอบครัว ซึ่งหากไม่ได้รับความรู้และวิธีในการบริการจัดการทางการเงินที่เหมาะสมก็อาจทำให้ประสบปัญหาทางการเงิน ส่งผลต่อไปยังกลุ่มคนวัยอื่น อีกทั้งยังบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานจนกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจการเงินโดยรวมของประเทศ

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) สามารถนำไปเป็นหลักสูตรการอบรมหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในองค์กรซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ส่งผลให้พนักงานลดความกังวลจากปัญหาทางการเงิน ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ แต่ละองค์กรสามารถเลือกรูปแบบ/ช่องทางในการสื่อสาร รวมทั้งเนื้อหาและใบกิจกรรมในแต่ละหัวข้อได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อมขององค์กร

 

กลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้

image

กลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้

ชุดการเรียนรู้หลัก (Core Content)

sd

การวางแผนการเงิน

08 ก.พ. 2567

ทางเลือกการออมและการลงทุน

08 ก.พ. 2567

บริหารจัดการหนี้

08 ก.พ. 2567

การเงินดิจิทัลและภัยการเงิน

08 ก.พ. 2567

ชุดการเรียนรู้เสริมเพิ่มเติม: ความรู้ทางการเงินอื่น ๆ ที่ควรรู้

ทำยังไงดี ถ้าหนี้มีปัญหา

19 ธ.ค. 2565

จะใช้บริการทั้งที สิทธิหน้าที่ของเราคืออะไร

19 ธ.ค. 2565

1. การวางแผนการเงิน

1.1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน

ทำไมต้องวางแผนการเงิน

19 ธ.ค. 2565

ขั้นตอนวางแผนการเงิน

19 ธ.ค. 2565

ความมั่งคั่งสุทธิคืออะไร สำคัญอย่างไร

19 ธ.ค. 2565

ตั้งเป้าหมายการเงินอย่างฉลาด หลัก SMART ช่วยได้

19 ธ.ค. 2565

กำหนดอนาคตง่าย ๆ ด้วย “แผนใช้เงิน”

19 ธ.ค. 2565

1.2 เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนการเงิน

เลขดี เลขเด็ด

19 ธ.ค. 2565

จำเป็นแน่ ๆ หรือแค่อยากได้

19 ธ.ค. 2565

1.3 การวางแผนเพื่อการเกษียณ

รู้ สู่การเกษียณ

19 ธ.ค. 2565

ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงินหลังเกษียณ

19 ธ.ค. 2565

**เหมาะสำหรับกลุ่มสะสมความมั่งคั่งและกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ**

2. การออมและการลงทุน

การกระจายความเสี่ยงการลงทุน

19 ธ.ค. 2565

เมื่อไรควรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี

19 ธ.ค. 2565

ทางเลือกการลงทุนระยะยาวเพื่อลดหย่อนภาษี

19 ธ.ค. 2565

DCA อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน

19 ธ.ค. 2565

3. การบริหารจัดการหนี้

3.1 ภาพรวมการบริหารจัดการหนี้

รู้ก่อนกู้ ดีกว่ารู้อย่างนี้

20 ธ.ค. 2565

3 พฤติกรรมที่จะพาติดกับดักหนี้

20 ธ.ค. 2565

ดอกเบี้ยที่มาพร้อมกับเงินกู้ เลือกอย่างไร ที่ไหนดี

20 ธ.ค. 2565

3 ขั้นตอนปลดหนี้ ชีวีเป็นสุข

20 ธ.ค. 2565

รู้อะไรไม่สู้ รู้จัก “หนี้” มาสำรวจภาระหนี้กันเถอะ

19 ธ.ค. 2565

ถ้าจะค้ำ ประกัน ก็ต้องคิด

19 ธ.ค. 2565

แผนปลดหนี้

19 ธ.ค. 2565

การปรับโครงสร้างหนี้ ทางออกดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม

19 ธ.ค. 2565

อีก 3 ทางออกดี ๆ ในการแก้หนี้ที่ไม่ควรมองข้าม

19 ธ.ค. 2565

ตัวอย่างการปลดหนี้ที่ประสบความสำเร็จ

19 ธ.ค. 2565

4. ข้อควรรู้เพิ่มเติมของหนี้ประเภทต่าง ๆ

4.1 หนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ใช้เป็น เอ็นจอย

20 ธ.ค. 2565

จ่ายขั้นต่ำชอกช้ำไปอีกนาน

20 ธ.ค. 2565

ประสบปัญหาหนี้บัตร จัดการอย่างไร ตอนที่ 1

20 ธ.ค. 2565

ประสบปัญหาหนี้บัตร จัดการอย่างไร ตอนที่ 2

20 ธ.ค. 2565

**เหมาะสำหรับกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงานและกลุ่มสะสมความมั่งคั่ง**

4.2 หนี้บ้าน

คำถามชวนคิด สะกิดใจก่อนกู้ซื้อบ้าน

19 ธ.ค. 2565

**เหมาะสำหรับกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงานและกลุ่มสะสมความมั่งคั่ง**

4.3 หนี้รถ

จะซื้อรถทั้งที คิดดี ๆ ก่อนตัดสินใจ

19 ธ.ค. 2565

**เหมาะสำหรับกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงานและกลุ่มสะสมความมั่งคั่ง**

4.4 หนี้อื่น ๆ

ร้อนเงิน รถแลกเงินช่วยได้

19 ธ.ค. 2565

สินเชื่อทางเลือกดี ๆ ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ

20 ธ.ค. 2565

**เหมาะสำหรับกลุ่มสะสมความมั่งคั่งและกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ**