โปรแกรมคำนวณเงินกู้ (เปรียบเทียบหลายอัตรา)

        อยากจะกู้แต่ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการแห่งไหน คิดดอกเบี้ยถูกกว่าแพงกว่า เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เท่ากัน วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ก็ไม่เหมือนกัน หรืออยากรู้ว่าจะผ่อนกี่ปี ผ่อนไหวหรือไม่ ภาระดอกเบี้ยสูงไปหรือเปล่า  ลองใช้โปรแกรมคำนวณเพื่อเปรียบเทียบนี้ ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้เราประเมินก่อนกู้และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้

 

        Disclaimer: นอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ควรพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยปรับ (กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด)

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ ธปท.