แนวทางการหารายได้เสริม

แนวคิดการหารายได้

     

      การหารายได้เสริมไม่เพียงจะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น ธุรกิจถูกปิดกิจการ ถูกเลิกจ้าง แต่ยังอาจใช้เป็นช่องทางการประกอบอาชีพเพิ่มเติมในอนาคต หลายรายสามารถต่อยอดทักษะเดิมที่มีอยู่ หรือค้นพบทักษะใหม่ที่ไม่คิดว่าตนสามารถทำได้ ให้กลายเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ยิ่งขึ้นไปอีก

 

"หัวใจสำคัญจึงอยู่ที่การสำรวจตัวเอง สำรวจตลาด เลือกสิ่งที่ใช่

และลงมือทำ" โดยมีข้อแนะนำเบื้องต้น ดังนี้

การหารายได้เสริม

ตัวอย่างแนวคิดการหาอาชีพเสริม

การหารายได้เสริม