ตารางออมเงิน

มาใช้ตารางออมเงินเก็บเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายกัน!

 

วิธีใช้

    1. เลือกยอดเงินที่ต้องการเก็บ

    2. เขียนเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการเก็บเงินเพื่ออะไร เห็นเมื่อไหร่จะได้มีกำลังใจเก็บ

    3. ไม่ได้ต้องกาตารางทุกวัน วันไหนเก็บไหวเท่าไหร่ กี่ช่อง ก็กาไปที่ช่องนั้น

    4. กาครบทั้งแผ่นได้เงินตามเป้าหมายที่วางไว้

ตารางออมเงิน season 2

ตารางออมเงิน season 1