ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเป็นสินเชื่อที่ผู้กู้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) โดยไม่มีวัตถุประสงค์นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจและไม่มีหลักประกัน ซึ่งการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจะคิดค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุดได้ไม่เกิน 28% ต่อปีและเป็นแบบลดต้นลดดอก ปัจจุบันลักษณะของสินเชื่อประเภทนี้มี 3 รูปแบบ คือ


   1. ทำสัญญาและรับเงินไปทั้งก้อน
   2. ทำสัญญาเพื่อรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยใช้บัตรกดเงินสดค่อย ๆ กดเงินออกมาเท่าที่ต้องการจะใช้ในแต่ละครั้ง
   3. ทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าแต่ละชิ้นโดยต้องสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้สินเชื่อก่อน

 

ตัวอย่างการคำนวณกรณีการรับวงเงินเพื่อเบิกตามต้องการ​

 

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม = (จำนวนเงินที่เบิกถอน x อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ต่อปี x จำนวนวันที่เบิกถอน**) / จำนวนวันใน 1 ปี​

 

**นับจำนวนวันโดยนับวันที่ผู้ถือบัตรถอนเงินเป็นวันแรก 

 

ยกตัวอย่างเช่น บัตรกดเงินสดของธนาคารแห่งหนึ่งคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกัน 28% ต่อปี นาย ข. กดเงินสดเมื่อวันที่ 25 เมษายน จำนวน 10,000 บาทและไม่ได้ใช้บัตรนั้นอีกเลย

 

การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

Image

ธนาคารสรุปยอดรายการในวันที่ 2 พฤษภาคมและจะครบกำหนดชำระในวันที่ 19 พฤษภาคมโดยระบุว่ามียอดที่ต้องชำระรวม 10,053.70 บาท ซึ่งแบ่งเป็น

ยอดเงินที่เบิกถอน 10,000 บาท
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
= (10,000 x 28% x 7) / 365
​= 53.70 บาท

ถึงแม้ในวันที่ 19 พฤษภาคม นาย ข. นำเงินไปชำระเต็มจำนวนแต่ก็จะยังมีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคงค้าง จากวันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม ดังนั้น ธนาคารจึงมีการสรุปยอดรายการอีกครั้งในวันที่ 2 มิถุนายน จำนวน 122.74 บาท

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคงค้าง = (10,000 x 28% x 16) / 365 = 122.74 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือเอกสารอธิบายวิธีคำนวณที่แนบมากับใบแจ้งยอดบัญชี อนึ่ง หากต้องการชำระปิดยอดทั้งหมด ขอให้สอบถามรายละเอียดจากผู้ให้บริการ อาทิ ยอดหนี้รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่ประสงค์จะชำระเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะชำระคืนด้วย​