การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศการรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt : PD) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะ Revolving และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เหลือเวลาอีก -129 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธปท. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศการรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt : PD) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะ Revolving และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

โปรดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. 0-22836795 0-22836729 0-22835141  หรือ E-mail: FIDataTeam@bot.or.th ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อมูลในการติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะ Revolving ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกช. 7/2566 เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้อย่างเหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ผู้ให้บริการสินเชื่อจัดส่งแบบรายงาน Persistent Debt ตามประกาศฉบับนี้

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. 0-22836795 0-22836729 0-22835141 หรือ E-mail: FIDataTeam@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ร่างประกาศ

  30 ม.ค. 2567

  ร่างประกาศ

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

  FIDataTeam@bot.or.th

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

 • เอกสารให้ความเห็น

  30 ม.ค. 2567

  เอกสารให้ความเห็น

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

  FIDataTeam@bot.or.th

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

 • Data set Manual

  30 ม.ค. 2567

  Data set Manual

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

  FIDataTeam@bot.or.th

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

 • แบบรายงานข้อมูล

  30 ม.ค. 2567

  แบบรายงานข้อมูล

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

  FIDataTeam@bot.or.th

  ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *