Media Briefing : คลายข้อจำกัดธุรกิจไทย ฝ่าภัยโควิด

​Media Briefing | 25 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค พูดคุยและตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชน หัวข้อ : คลายข้อจำกัดธุรกิจไทย ฝ่าภัยโควิด ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 2 ชั้น 1

คลายข้อจำกัดธุรกิจไทย ฝ่าภัยโควิด

 

 

ภาพถ่าย media briefing คลายข้อจำกัดธุรกิจไทย ฝ่าภัยโควิด