แถลงข่าวร่วมการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไนและธนาคารแห่งประเทศไทย

แถลงข่าวร่วม | 06 ธันวาคม 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือและการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเงินระหว่างธนาคารกลางทั้งสอง ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการดำเนินพันธกิจของธนาคารกลาง รวมถึงนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น
การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไนและธนาคารแห่งประเทศไทย

แถลงข่าวร่วมการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไนและธนาคารแห่งประเทศไทย

 

​Ms. Rokiah Badar Managing Director ธนาคารกลางบรูไน (Brunei Darussalam Central Bank) และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไน และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือและการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเงินระหว่างธนาคารกลางทั้งสอง ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการดำเนินพันธกิจของธนาคารกลาง รวมถึงนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น

 

ธนาคารกลางบรูไน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
6 ธันวาคม 2565

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไนและธนาคารแห่งประเทศไทย
การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางบรูไนและธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

​Brunei Darussalam Central Bank

​International Division

​Email: international@bdcb.gov.bn 

 

​ธนาคารแห่งประเทศไทย

​ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

​Email: ind-cooperation@bot.or.th