Monetary Policy Forum ครั้งที่ 1/2566

ครั้งที่ 1/2566 | 12 เมษายน 2566

​Monetary Policy Forum ครั้งที่ 1/2566

​วันที่ 12 เมษายน 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน Monetary Policy Forum ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และ ผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

image
image