การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 46/2566 | 15 ตุลาคม 2566

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2569 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ร่วมกับนาย Ajay Banga (อาเจ บังกา) ประธานธนาคารโลก นาง Kristalina Georgieva (คริสตาลิน่า กอร์เกียวา) กรรมการจัดการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ในปี 2569 โดยในอดีตประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวมาแล้ว เมื่อปี 2534

 

การประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกว่า 190 ประเทศเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินชั้นนำของโลก โดยในทุก 3 ปีจะมีการจัดการประชุมประจำปีฯ ในประเทศสมาชิก ซึ่งการประชุมมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร และจะมีการประชุมคู่ขนานที่สำคัญต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก กลุ่มประเทศ และสถาบันการเงินชั้นนำระหว่างประเทศ ในช่วงเวลาดังกล่าวกว่า 300 การประชุม

 

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2569 จะเป็นโอกาสอันดีในการแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจและการเงินโลก และเป็นช่องทางในการผลักดันนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือและเรียนรู้จากประสบการณ์ของประชาคมโลกที่จะเป็นประโยชน์กับไทยด้วย นอกจากนี้ จะเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก เนื่องจาก ไทยมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่จัดการประชุม โรงแรมที่พัก ความสะดวกในการเดินทาง โดยกรุงเทพฯ ถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศงภูมิภาค รวมทั้งยังมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกประมาณ 12,000 คน ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องจากการประชุมดังกล่าว

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

15 ตุลาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

0 2283 5124

IND-InterFinOrg@bot.or.th