การโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 3/2567 | 31 มกราคม 2567

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 31 มกราคม 2567) มีมติโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567  ดังนี้

 

1. ย้าย นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทดแทน นายอัมพร แสงมณี ซึ่งขอลาออกก่อนเกษียณอายุ  

2. เลื่อนตำแหน่ง นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2567

1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

0 2283 6449

อื่นๆ