ธนบัตรแบบ 11


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร

เป็นธนบัตรแบบที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแบบและผลิตขึ้นเองภายในประเทศ  จึงมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้น มีการนำลายไทย สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นศิลปะประจำชาติมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของธนบัตร นอกจากนี้ ยังมีลักษณะสำคัญคือ ภาพประกอบด้านหน้ามีความสัมพันธ์กับภาพประธานด้านหลัง 

  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย 
  • ด้านหลังเป็นภาพสถานที่สำคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
  • มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 500 บาท
  • พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย