ธนบัตรแบบ 12


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร

มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย "มหาราช" 

  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ
  • ด้านหลัง เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติ เป็นภาพประธาน
  • มี 3 ชนิดราคา ได้แก่ 10 บาท 20 บาท และ 100 บาท
  • พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย