ธนบัตรแบบ 14


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร

มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ  
  • ด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติ เป็นภาพประธาน
  • มี 3 ชนิดราคา ได้แก่ 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท
  • พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง

  • ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 14

  • ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 14

  • ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 14