ธนบัตรแบบ 16


มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

​ขนาด : 7.20 x 16.20 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

​วันออกใช้ : วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าพระที่นั่ง ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม และภาพการเลิกทาส

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

​ขนาด : 7.20 x 15.60 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

​วันออกใช้ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภาพป้อมพระสุเมรุ

ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท

​ขนาด : 7.20 x 15.00 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557

​วันออกใช้ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558​​

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมรูป​สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาพทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพ ภาพท้องพระโรงพระราชวังกรุงธนบุรี ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าพระที่นั่งออกศึก และภาพป้อมวิไชยประสิทธิ์

ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

​ขนาด : 7.20 x 14.40 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554

​วันออกใช้ : วันที่ 18 มกราคม 2555

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งทักษิโณทก  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ทรงพระแสงดาบ นำทหารเข้าตีค่ายพม่า พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์  และพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท

​ขนาด : 7.20 x 13.80 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

​วันออกใช้ : วันที่ 1 เมษายน 2556

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช​ ภาพการประดิษฐ์อักษรไทย ภาพศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง ภาพลายสือไทย ภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร ภาพกระดิ่ง และภาพเครื่องสังคโลก 

ประกาศกระทรวงการคลัง

  • ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16

  • ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 16

  • ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 16

  • ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบ 16

  • ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบ 16

โปสเตอร์วิธีสังเกตธนบัตร

  • โปสเตอร์ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16

  • โปสเตอร์ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 16

  • โปสเตอร์ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 16

  • โปสเตอร์ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบ 16

  • โปสเตอร์ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบ 16