ธนบัตรแบบ 7


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร
  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน
  • ด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
  • พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งที่มีผลงานระดับมาตรฐานในขณะนั้น โดยควบคุมดูแลการพิมพ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นช่วงปลายสงครามกระดาษและหมึกพิมพ์มีอยู่อย่างจำกัด คุณภาพและสีของธนบัตรจึงไม่ดีเท่าที่ควร
  • มี 4 ชนิดราคา ได้แก่ 1 บาท  5 บาท  10 บาท  และ 50 บาท  
  • เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2488