ธนบัตรแบบ 9


 
ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร

มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ 4  แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • มี 6 ชนิดราคา  ได้แก่ 50 สตางค์ 1 บาท  5 บาท 10 บาท  20 บาท  และ 100 บาท
  • พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด  
  • เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2491

ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบ 9 มีระยะเวลาการออกใช้นานกว่า 20 ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบ 9 เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน