ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อภายใต้การกำกับต้องทำอะไรบ้าง

หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับดูแล

 

ธปท. อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.ฎ.ฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนศึกษาร่างประกาศ ธปท. เรื่อง เกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นได้ ที่นี่

การรายงานตัว

รายละเอียดการรายงานตัว Link
 

หลักเกณฑ์ด้านการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ด้านการประกอบธุรกิจ

 

หลักเกณฑ์ด้านการให้บริการแก่ลูกหนี้อย่างเป็นธรรม (market conduct)

รายละเอียดหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการแก่ลูกหนี้อย่างเป็นธรรม (market conduct)