การรายงานตัวผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรายงานกับ ธปท.

 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ยกเว้น ผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

1. สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าวด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

3. ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งไม่ใช่นิติบุคคล

4. นิติบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนด

สามารถศึกษาคำอธิบายเพิ่มเติม จาก FAQ ส่วนคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรายงานตัว ที่นี่

 

ระยะเวลาการรายงานตัว

 

  • ผู้ประกอบธุรกิจเดิม : แสดงตนได้ตั้งแต่ XXX จนถึง XXX
  • ผู้ประกอบธุรกิจใหม่ : หากเริ่มประกอบธุรกิจหลังวันที่ปิดรับรายงานตัวแล้ว ให้รายงานตัวกับ ธปท. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่เริ่มประกอบธุรกิจ (มีการปล่อยสินเชื่อ)

ขั้นตอนและวิธีการรายงานตัว

 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรายงานตัวได้ผ่านระบบรายงานตัวของ ธปท. โดยสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการรายงานตัว ผ่านคู่มือการกรอกข้อมูลระบบรายงานตัวและคลิปสาธิตวิธีการรายงานตัว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานตัว สามารถศึกษาได้จากคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center เบอร์ 1213 กด 8

 

ระบบรายงานตัว คลิกที่นี่

  • คู่มือการกรอกข้อมูลระบบรายงานตัว

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อฯ ภายใต้กำกับ ที่นี่