มาทำความรู้จักกับคำว่า “อัตราแลกเปลี่ยน”กัน
 

อัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร?
 

ราคาของเงินสกุลหนึ่งเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 35.00 บาท


อัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจส่งออก/นำเข้าที่มีรายรับรายจ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เพราะการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลให้กระแสรายได้หรือรายจ่ายในสกุลเงินบาทมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้น หรือขาดทุนก็ได้
 

graphfx


…ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เงินบาทเปลี่ยนแปลงผันผวน อ่อนค่าสุด 38 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและแข็งค่าสุด 29 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ... จะเห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แข็งได้ก็อ่อนได้เช่นกัน... 

 

จะคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไร?

การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเพราะขึ้นกับปัจจัยมากมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แม้แต่นักค้าเงินมืออาชีพยังคาดการณ์ผิดเป็นปกติ ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำเข้าส่งออกในการรับมือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน คือ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

factor