ธปท. กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการบริหารจัดการ (Managed Float) ภายใต้ระบบนี้ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจะเป็นไปตามกลไกตลาดและสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น ๆ ในการดูแลค่าเงินบาท ธปท. ไม่ได้กำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่ง หรือผูกค่าเงินบาทไว้กับเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง

อ่านต่อ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายสกุล

อ่านต่อ

Indicative forward points

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

อ่านต่อ

มาทำความรู้จักกับคำว่า “อัตราแลกเปลี่ยน”กัน

อัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร?
จะคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไร?

อ่านต่อ

ทำไมผู้ประกอบธุรกิจจึงควรบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน?

อ่านต่อ