ทำไมผู้ประกอบธุรกิจจึงควรบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน?

ทำไมผู้ประกอบธุรกิจจึงควรบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน?

  • 1 การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจSMEs ที่มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย
  • 2 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบว่าจะสามารถแลกเงินที่อัตราใด ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินรายได้และรายจ่ายในสกุลบาทได้ล่วงหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
how
how