คืออะไร ?

การเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ฝากเงินตราต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินตราต่าง ๆ เพื่อรอชำระภาระผูกพันในอนาคต เช่น ดอลลาร์ สรอ. (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) เป็นต้น

ดียังไง ?

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เพราะสามารถทยอยซื้อ หรือใช้เก็บรายได้ FX เพื่อรอชำระในอนาคต

เหมาะกับใคร ?

ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สภาพคล่องในขณะนั้น แต่ต้องการเก็บเงินตราต่างประเทศไว้รอชำระภาระในอนาคต เพราะการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจะมีต้นทุนค่าชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission Lieu) และค่าธรรมเนียมการโอน 

FCD1

แหล่งข้อมูลเพื่อเชคค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขบัญชี FCD

อ่านต่อ