คืออะไร ?

การทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตกับธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) โดยจะส่งมอบเงิน ณ วันที่กำหนดในอนาคต ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Forward rate) (สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนด forward rate เพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดียังไง ?

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เพราะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้าแล้ว 

เหมาะกับใคร ?

ประกอบธุรกิจที่พอทราบช่วงเวลารับจ่ายเงินล่วงหน้า โดยผู้สนใจต้องมีวงเงินกับธนาคารพาณิชย์ก่อน ซึ่งการทำธุรกรรมนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้น (Upfront fee)

อ่านต่อ