คืออะไร ?

การกำหนดและชำระราคา (หรือรับชำระราคา) ค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศคู่ค้า  ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกันของคู่ค้าทั้งสองฝ่าย

ดียังไง ?

ลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเงินบาทและเงินภูมิภาค มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

เหมาะกับใคร ?

ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถตกลง หรือมีอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้าให้ใช้เงินบาทหรือเงินสกุลท้องถิ่นได้

localcurrency

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในไทยให้บริการธุรกรรมเงินสกุลท้องถิ่นในหลายด้าน เช่น บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade Service) บริการซื้อขายเงิน บริการสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade Finance) โดยครอบคลุมเงินสกุลท้องถิ่นหลายสกุล เช่น เงินหยวน เงินริงกิต และเงินรูเปีย ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการอาจแตกต่างกันไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ธนาคารพาณิชย์ได้โดยตรง