ธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี

Bilateral Repurchase Transactions

ธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี

(Bilateral Repurchase Transactions)

 

ธปท. ทำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีผ่านคู่ค้าที่ ธปท. แต่งตั้ง (Bilateral Primary Dealers) เพื่อดูดซับหรือปล่อยสภาพคล่องแบบชั่วคราว เพื่อให้ปริมาณสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการสภาพคล่องของระบบการเงิน​

 

ประกาศ ธปท.

 

หนังสือเวียน