ธุรกรรมรับฝากเงิน ณ สิ้นวัน

Standing Deposit Facility

ธุรกรรมรับฝากเงิน ณ สิ้นวัน (Standing Deposit Facility)

ธุรกรรมรับฝากเงิน ณ สิ้นวัน เป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างตั้งรับ (Standing facilities) ของ ธปท. โดยสถาบันการเงินสามารถนำสภาพคล่องส่วนเกินเข้ามาฝากไว้กับ ธปท. ระยะข้ามคืน ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.50 ต่อปี