​แบบรายงานการดำรงฐานะเงินตราต่างประเทศ​​​​​​

  • รายงานการดำรงฐานะเงินตราต่างประเทศ_ธพ_รวม (FX_X1_1)

  • รายงานการดำรงฐานะเงินตราต่างประเทศ_ธพ_สาขา (FX_X2)

  • รายงานการดำรงฐานะเงินตราต่างประเทศ_ธย (FX_X3)

  • แบบรายงานการดำรงฐานะเงินตราต่างประเทศ_ธพ_Subsidiary (FX_Subsidiary)