แบบสำรวจ ส.บช.3/1 : แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ​

  • คู่มือการตอบแบบ ส.บช.3/1: แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ

  • อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการจัดทำข้อมูลแบบสำรวจ ส.บช 3/1