PromptBiz: พลิกโฉมธุรกิจไทยก้าวสู่ดิจิทัล

แจงสี่เบี้ย No. 13/2023 | 19 กันยายน 2566

รู้หรือไม่? ใน 5 ปีที่ผ่านมา การชำระเงินดิจิทัลของคนไทยเพิ่มขึ้นกว่า 7 เท่า[1] สะท้อนการปรับพฤติกรรมการชำระเงินจากเงินสดมาสู่การใช้ digital payment กันมากขึ้น และแน่นอนว่า PromptPay นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ เพราะตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนต่ำ

Young asian business people discussing at cafe coffee shop, title image for Chaengsibia No. 13

เมื่อกลับมามองภาคธุรกิจ แม้ระบบชำระเงินไทยจะมีบริการ digital payment รองรับการชำระเงินของภาคธุรกิจอยู่แล้ว แต่เมื่อวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจทั้งกระบวนการ พบว่าขั้นตอนการซื้อ-ขายระหว่างธุรกิจยังเป็นการใช้เอกสารกระดาษอยู่มาก ทั้งเอกสารทางการค้า เช่น ใบวางบิล ใบเสร็จ รวมไปถึงการชำระเงินโดยการใช้เช็ค ซึ่งมีต้นทุนสูง เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ตรวจสอบยาก และใช้เวลาพอสมควร ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อันเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคสำคัญต่อการการพัฒนาและการแข่งขันของภาคธุรกิจ

 

วันนี้ เราจึงมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินใหม่ ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปรับพฤติกรรมของภาคธุรกิจให้ไปสู่การทำธุรกิจแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร ภายใต้ชื่อ “PromptBiz”

 

ทำความรู้จักกับ “PromptBiz”

 

PromptBiz คือ ระบบที่จัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงินและการชำระเงิน ให้ภาคธุรกิจสามารถใช้เชื่อมโยงข้อมูลการค้า เช่น ใบวางบิล กับการชำระเงิน และสามารถต่อยอดไปยังข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นดิจิทัลได้อย่างครบวงจร รวมทั้งออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับบริการอื่นที่มีในปัจจุบัน เช่น digital business platform และ tax service provider (TSP) เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลของภาคธุรกิจที่ครบวงจร ในระยะต่อไปข้อมูลดิจิทัลที่ผ่านระบบ PromptBiz สามารถต่อยอดไปยังบริการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น บริการสินเชื่อ รวมทั้งเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย

 

PromptBiz ecosystem

PromptBiz ecosystem flowchart

ลักษณะการทำงาน ผู้ซื้อและผู้ขายสมัครใช้บริการ PromptBiz กับธนาคารผู้ให้บริการ ผู้ขายนำ invoice เข้าระบบ (invoice presentment) เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงินจะมาพร้อมกับข้อมูลการค้า ทำให้รู้ว่ายอดเงินที่รับเข้ามาเป็นการชำระเงิน invoice ใบไหนบ้าง ผู้ขายจึงสามารถสั่งให้ระบบนำส่งใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กลับไปยังผู้ซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตามทวงถามและไม่ต้องกระทบยอดกับ statement เพื่อตรวจสอบว่าชำระเงิน invoice ใบไหน

 

PromptBiz ช่วยยกระดับการทำธุรกิจได้อย่างไร

 

PromptBiz ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การยกระดับการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างข้อมูลดิจิทัลเพื่อต่อยอดในการใช้ประโยชน์

การเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดจากการทำให้กระบวนการทางการค้าตลอดสายอยู่บนระบบดิจิทัล ทำให้ช่วย ลดข้อผิดพลาด ตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้กระดาษและการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งลดเวลาในการดำเนินการ และที่สำคัญสามารถทำธุรกรรมข้ามธนาคารได้

การลดต้นทุน จากการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งค่ากระดาษ ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บเอกสาร และค่าจ้างแรงงานจากการลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการทำงาน หลายประเทศที่ใช้กระบวนการทางธุรกิจแบบดิจิทัล เช่น เยอรมนี นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ พบว่ามีค่าใช้จ่ายลดลงราว 70-80%[2]

 

กระบวนการทางดิจิทัลบนระบบ PromptBiz ทำให้เกิดการสร้างและบันทึกข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อถือได้ (digital footprint) เป็นการสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจ ทั้งการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการขอสินเชื่อ ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ และไม่มีการนำมาใช้ซ้ำในการขอสินเชื่อ (double financing) ซึ่งอาจนำไปสู่การได้สินเชื่อในอัตราที่จูงใจด้วย

 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน ESG กระบวนการทางธุรกิจดิจิทัลบนระบบ PromptBiz ยังช่วยนำไปสู่การลดปริมาณคาร์บอนได้ด้วย เช่น ประเทศฟินแลนด์ที่สามารถลดปริมาณคาร์บอนลงถึง 3 เท่า

 

PromptBiz พร้อมแล้ว

 

ขณะนี้ PromptBiz ได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมให้บริการหลัก คือ การให้บริการวางบิล การเรียกเก็บเงินตามเอกสารการค้า และ การชำระเงิน ระยะต่อไปภายในไตรมาส 2 ปี 2567 จะเชื่อมโยงกับบริการสินเชื่อ Digital Supplychain Finance ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลและสมัครใช้บริการผ่านผู้ให้บริการนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์จะเปิดให้บริการ PromptBiz ประมาณไตรมาส 2 ปี 2567 และจะมีการขยายผู้ให้บริการและพัฒนาบริการต่อยอดเพื่อสร้าง value ให้กับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วย

 

PromptBiz จะช่วยยกระดับการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย พร้อมเปิดรับทุกโอกาส รองรับไปสู่การเชื่อมโยงในระดับสากล และก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

 

“พร้อมบิซ พร้อมแล้ว เพื่อยกระดับธุรกิจดิจิทัลแบบครบวงจร”

Endnotes:

[1] Payment Data Indicators สรุปสถิติและเครื่องชี้ธุรกรรมการชำระเงินที่สำคัญของไทย https://www.bot.or.th/th/research-and-publications/reports/payment-data-indicators.html

[2] Bruno Koch Billentis E-invoicing / E- Billing Significant market transition lies ahead May 18, 2017 https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_report_2017.pdf

ผู้เขียน

Asamaporn Choopakar photo อสมาภรณ์ ชูผกา AsamapoC@bot.or.th
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ทำงานโครงการพัฒนา “ระบบ “PromptBiz” โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางของภาคธุรกิจ ภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย (new financial landscape)" มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน และการขับเคลื่อน Digital Transformation ขององค์กร มีความสนใจศึกษาด้านการดำเนินนโยบายและการกำกับดูแลสถาบันการเงินภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น การกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการดิจิทัล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (Integrated Bachelor's and Master's Degree Program) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Disclaimer: ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการกล่าว คัด หรืออ้างอิงข้อมูลบางส่วนตามสมควรในบทความนี้ จะต้องกระทำโดยถูกต้อง และอ้างอิงถึงผู้เขียนโดยชัดแจ้ง

 

Theme: นโยบายระบบการชาระเงิน

Tags: ทิศทางการพัฒนาระบบการชาระเงิน, ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย, เศรษฐกิจดิจิทัล, โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชาระเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย, แจงสี่เบี้ย, คอลัมนิสต์, อสมาภรณ์ ชูผกา, Asamaporn Choopakar

คอลัมน์แจงสี่เบี้ย 

เป็นช่องทางสื่อสารมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ในสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นเศรษฐกิจ Hot issues รวมถึงให้ความรู้ทางเศรษฐกิจการเงิน และนโยบายและผลกระทบแก่สาธารณชน

Advisory Editors

ดร.สักกะภพ พันธ์ยานุกูล -- ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.สุรัช แทนบุญ -- ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Economics and Production Editor
ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ -- ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Media Queries
งานสื่อมวลชน -- ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย MassMediaCCD@bot.or.th