​วันวานที่พากเพียร วันนี้จึงภาคภูมิ

 

ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาของการเกษียณอายุงานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บุคลากรผู้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของธนาคารกลาง นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมหลังเกษียณให้กับพี่ ๆ พนักงาน อาทิ การอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพ การบริหารเงิน และการใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้ว ยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ ธปท. จะจัดงานเลี้ยงอำลาเป็นประจำทุกปีเพื่อตอบแทนความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นชื่นมื่น เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ


ท่านผู้ว่าการกล่าวขอบคุณพี่ ๆ

 

 

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ พี่ ๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทความรู้ ความสามารถทั้งแรงกายแรงใจ เสนอแนะแนวคิดที่เหมาะสม ทันการณ์ เพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จนบรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของ ธปท. ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพี่ ๆ ได้แสดงออกถึงความรักความผูกพันกับ ธปท. และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วมมาอย่างต่อเนื่อง

 

วันวานที่พากเพียร วันนี้จึงภาคภูมิ จึงเป็นคำที่เหมาะสมและมีความหมายสะท้อนถึงความพากเพียรของพี่ ๆ ที่ได้ปฏิบัติงานมา จนกระทั่งถึงวันนี้ ผมเชื่อว่าผลแห่งความทุ่มเทดังกล่าว จะก่อให้เกิดความปิติยินดี ความภาคภูมิใจในตนเอง และนับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนใน ธปท. ด้วยเช่นกัน

 

~

 

แม้พี่ ๆ จะเกษียณอายุการทำงานแล้ว ผมยังเชื่อมั่นว่า การยึดมั่นในหลักการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน ขอขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับ ธปท. และเพื่อประเทศชาติ ตลอดชีวิตการทำงาน


ความภาคภูมิใจและความผูกพันใน ธปท.

 

ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน คุณผุสดี หมู่พยัคฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนพนักงานที่เกษียณอายุการทำงานในปีนี้ว่า

การได้เข้ามาทำงานที่ ธปท. ถือเป็นความโชคดีและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ เป็นธนาคารกลางของประเทศที่มีภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการดำเนินนโยบายการเงิน และอีกหนึ่งความภูมิใจ คือการได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกท่านที่กอปรด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของความเป็นธนาคารกลาง การปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วม ทำให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤติ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ มาได้อย่างน่าชื่นชม พร้อม ๆ กับที่จะก้าวย่างต่อไปเพื่อเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่มั่นคง