3 หนังสือดี ที่ตีพิมพ์โดยแบงก์ชาติ

books

สำหรับหนอนหนังสือที่สนใจด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคาร อาจเคยผ่านตากับหนังสือที่แบงก์ชาติจัดทำขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในแบบรูปเล่ม และออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา หรือเก็บสะสมเกร็ดประวัติศาสตร์สำคัญ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ เป็นที่ระลึก Library & Archives ฉบับนี้ จึงขอรวบรวมหนังสือ 3 เล่มสำคัญที่ควรค่าแก่การศึกษาและสะสมจากแบงก์ชาติมาให้ทุกท่านได้รู้จักกัน

book1

ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

 

  เป็นหนังสือรวมภาพธนบัตรทุกแบบที่ได้เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นภาพประธานบนธนบัตร ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย อันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติตลอดรัชสมัยของพระองค์ ดังภาพที่ปรากฏ อยู่บนธนบัตรแบบต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นหนังสือทรงคุณค่าแห่งยุคสมัยที่ได้รวบรวมเรื่องราวพระราชประวัติ อันถือเป็นการสะท้อนประวัติศาสตร์ไทยที่ยังตราตรึงอยู่ในใจพสกนิกรไทยจนปัจจุบัน  

book2

พาแบงก์ชาติเดินทาง

 

    เป็นหนังสือที่สะท้อนถึงบริบทของ เศรษฐกิจและแนวทางการดำเนินงาน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - 2563) ของแบงก์ชาติ ผ่าน 3 เส้นทาง คือ การรักษาเสถียรภาพ การพัฒนา และการสร้างความเป็นเลิศ ในองค์กร รวบรวมจากบทสนทนา ระหว่างอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.วิรไท สันติประภพ กับแขกพิเศษจากแวดวงต่าง ๆ ในคอลัมน์ Conversation with the Governor วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ผู้ร่วมสนทนาได้ตั้งคำถามถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สังคม ให้ความสนใจ อาทิ คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่ได้เปิดประเด็น ถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเมื่อปี 2562 คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ กับประเด็นการธนาคารเพื่อความ ยั่งยืน คุณวารินทร์ สัจเดว ในประเด็นการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ ๆ ในโลก รวมถึง ท่านอื่น ๆ ที่มาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมาย

book3

เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่

 

    เป็นหนังสือที่จะทำให้เห็นว่า “เศรษฐศาสตร์” เป็นเรื่องใกล้ตัว และไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงเป็นหนังสือเสริมสำหรับนักเรียน เท่านั้น แต่ตั้งใจให้ประชาชนทั่วไปได้อ่านและนำไป ใช้ประโยชน์ได้ด้วย ช่วยให้มีหลักคิดในการตัดสินใจ เลือกได้ดียิ่งขึ้น เข้าใจที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจำวัน ตลอดจนเรื่องราวต่าง ๆ ในเรื่องเศรษฐกิจ เช่น ทำไมราคาสินค้าชิ้นเดียวกันถึงมีทั้งช่วงที่ราคาถูกและราคาแพงแตกต่างกัน ออกไป เป็นต้น หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้อ่านสนใจวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหลายคนเลือกศึกษาเศรษฐศาสตร์ในระดับที่ สูงขึ้นไป หรืออย่างน้อยก็ใช้เป็นประเด็นในวงสนทนากับเพื่อน ๆ เพื่อถกเถียง เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ได้ ซึ่งการมีหลักคิดที่ถูกต้อง จะนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายก็จะนำพาเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน