New world landscape : เดินหน้าอย่างไรในภูมิทัศน์โลกใหม่

 

 

 

.

new world landscape

Editor’s welcome

 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ในสถานการณ์ ที่ไวรัสโควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ปีใหม่ที่ควรจะคึกคักกลับกลายเป็นซบเซา เศรษฐกิจที่มีทีท่าว่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ก็ต้องมาชะลอตัวลงมาอีกครั้ง การอุบัติของไวรัสโควิด 19 สั่นสะเทือนไปทุกวงการ และเขย่าบริบทของโลกในมิติต่างๆ ให้เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้จะพาทุกท่าน มารู้จักกับโลกหลังโควิด 19 ภายใต้แนวคิด “New world landscape เดินหน้าอย่างไรในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก”